Nhận thông tin dự án

09 33 88 66 48

Căn hộ

Hình ảnh

Phối cảnh Tiện ích

Phối cảnh Tiện ích

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh nội thất

Phối cảnh nội thất

Video

Oyster Gành Hào

Oyster Gành Hào

Sự kiện ra mắt dự án

Sự kiện ra mắt dự án

Căn hộ

E-Brochure

E-Brochure

E-Brochure

https://www.oysterganhhao.vn/
https://www.oysterganhhao.vn/catalog/view/theme/
.